Nieuws

6-02-2017

Help het gezelligste vogeltje van Nederland ...de mus!

Elke morgen en avond houden mussen een gezamenlijke “mussenvergadering” wat in onze oren klinkt als een gezellig gekwetter. Het zijn... Lees meer


13-12-2016

Hoe kunnen we de biodiversiteit vergroten?

Door grootschalige landbouw en verstedelijking is in Nederland de oorspronkelijke natuur grotendeels verdwenen. Wat moeten we doen om de biodiversiteit te herstellen? bron:... Lees meer


10-12-2016

10 december 2016 Werkgroep Werken

10 december de laatste bijeenkomst dit jaar van de werkgroep werken. Nog altijd is de poel in de Haansberg niet goed zichtbaar. Met maar liefst 15 vrijwilligers werd de oostkant... Lees meer

9-11-2016

Klacht tegen Nederland over beleid weidevogels

De afgelopen decennia heeft Nederland onvoldoende gedaan om weidevogels te redden van de ondergang. Ondanks herhaaldelijk aandringen van Vogelbescherming Nederland heeft de... Lees meer


3-11-2016

Boomfeestdag 2017

Thema Nationale Boomfeestdag 2017 "Bomen Verbinden" Lees meer