Aanmelden als lid NLGR

Volgens de nieuwe wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) gaan wij vertrouwelijk om met uw gegevens. Wij stellen deze niet ter beschikking aan derden.

Lid worden

Een natuurlijk Gilze en Rijen, binnen en buiten de kernen. Wij liggen ingeklemd tussen de stedelijke gebieden van Tilburg en Breda. NLGR waakt actief over het behoud ons culturele en groene landschap. Word lid en steun ons. Zodat ook onze kinderen blijvend kunnen genieten van alles wat onze gemeente te bieden heeft. Individuele leden betalen € 10,- per kalenderjaar. Voor gezinnen is het lidmaatschap € 15,- per kalenderjaar.