Werkgroep Flora en Fauna

Coördinator: Vacant

Flora en fauna

Elk jaar de broedvogels inventariseren bij Golfclub Toxandria. Welke planten groeien er in de bermen en wat verandert daar door de jaren. Dat zijn allemaal vragen die Flora en fauna probeert te beantwoorden.