NLGR in de media

Wij vinden het belangrijk om onze vereniging, haar acties en activiteiten onder de aandacht te brengen bij de leden, de partners en verder alle betrokken inwoners van de Gemeente Gilze en Rijen. We zetten hiervoor verschillende mediakanalen in. Mocht je vragen hebben over een artikel, laat het ons dan weten.

Een bijenvriendelijke tuin bij het Franshof in Gilze


Twee jaar geleden was het stuk grasland tussen de aanleunwoningen en de Schakel een geweldige puinhoop. Er werd vuil gestort en het was een openbaar hondentoilet. Omdat de bewonersgroep van de woningen in het verleden contact hadden gehad met De Groene Brigade van Natuur en Landschapsvereniging Gilze en Rijen kwamen er plannen om een en ander te gaan veranderen.


Tijdens de vele gesprekken tussen Guus van Roozendaal, Groene Brigade (NLGR) en Jan Ophof (Franshof) werd er besloten om met goedkeuring van De Leystromen er een bijenvriendelijke tuin van te maken. Een en ander zou zonder hoge kosten gerealiseerd moeten worden. “Natuur in de Wijk” (Orbis) heeft bijv. alle struiken en zaaigoed ter beschikking gesteld. Ook de nestkastjes en het bijenhotel zijn door Natuur in de Wijk geleverd.

Gelukkig heeft de Groene Brigade vrijwilligers die wilden helpen.

Er werd begonnen met de hekken van de nog te bouwen appartementen op de juiste plaats te zetten. Doordat er nogal wat gesloopt was bij Hapers was er een gebrek aan vogelnesten ontstaan. Er werden op deskundige wijze kastjes geplaatst voor diverse soorten. 

Ook werd er het insectenhotel geplaatst en werden er op diverse plaatsen bomen en struiken geplant. Alles onder het genot van een kop koffie en een worstenbroodje. Langs de randen werden bijenvriendelijke bloemzaden gestrooid. In de maand mei was het een prachtige weide met vele madeliefjes (bloem van het jaar) en een mooie verharde zitplaats.

Helaas werd in er mei (MAAI MEI NIET) getracht een biljartlaken van het grasveld te maken, met als gevolg verbrande plekken en geen bloemen meer. Ook de hondenbezitters moeten er nog aan wennen dat hun hond niets achterlaat.

Toch bereiken we ons einddoel: Een mooie tuin met veel bloemen, waar de bewoners van de Franshof lekker ontspannen kunnen zitten. Ook de kinderen van de Schakel mogen er best een bloemetje kunnen plukken. Vrijwilligers: Heel veel dank.

Jan Ophof


17 juni 2023: NLGR Expeditie Marker Wadden


Precies om 07:00 uur kwam ik aangelopen bij Decokay, waar de eerste deelnemers zich al verzameld hadden. De bus stond al klaar, de eerste deelnemers (Cor en Toos) zaten al in de bus, de rest genoot nog even buiten van de ochtendzon.

Rond 07:15 uur stapten we in de bus van Flip, onze chauffeur voor deze dag. Bijna … iedereen meldde zich bij deze meneer met de presentielijst en het witte hesje. Was iedereen er? Nog eentje dan … die volgde de wetmatigheid “wie van dichtbij komt…” maar geen probleem, nog netjes op tijd! Net voor 07:30 uur vertrok de bus richting A27. Gids en bestuurslid Felix volgde in zijn eigen auto. De microfoon werd gekaapt door lidnummer 1 Sjoerd, die ons vertelde wat we onderweg tegenkwamen. Zo leerden we over de oude waterlinie en welke landschappen we doorkruisten.


Halverwege wisselde de microfoon van eigenaar en gids José vertelde wat we zoal op de Marker Wadden konden zien, ondersteund door mooie platen en dikke boeken. Mede-regelaar Peter vertelde nog wat ons te wachten stond, over de boot en koffie met gebak, we kregen er steeds meer zin in.

Penningmeester Sylvia dacht ook aan de kleintjes, en deelde allerlei lekkernijen uit. Behalve het ontbreken van het flesje limonade voelde het als een waar schoolreisje.

Rond 09:00 uur kwamen we aan bij de aanlegsteiger. Waar de bus te parkeren? Ervaringsdeskundige Peter (hij was er onlangs nog geweest met wandelaars van de NWGR) bood uitkomst.

De snelle boot Blue Amigo had plaats gemaakt voor de iets langzamere MS Waddenzee, gelukkig wel gelegen aan dezelfde aanlegsteiger.

We wandelden naar de boot, en iedereen zocht een mooi plekje uit. Chauffeur Flip en zijn bus bleven de gehele dag bij ons, de bus bleef achter met de slippers en chips voor de terugreis.

Chauffeur Flip ging met ons mee op de boot. Even later bevond hij zich bij het grote stuur van onze boot de MS Waddenzee, met klein museumpje in het vooronder.

Rond 10:15 uur kwamen we aan op de Marker Wadden, en wandelden een klein stukje naar het restaurant.

We genoten van de koffie met appelgebak (met of zonder slagroom). 

Daarna konden we kiezen voor gids Felix gespecialiseerd in vogels of gids José die van alles weet over insecten en planten. Enkelen kiezen ervoor zonder gids het eiland te verkennen. 


Ik ging mee met gids Jose. Ze vertelde over grassen en bloempjes, maar had moeite de groep bij elkaar te houden. Ze was duidelijk op stap met deelnemers, die van alles over het eiland wilden weten, er werden allerlei wetenswaardigheden onderling uitgewisseld.

Om als leek geen fouten te maken, laat ik de foto’s voor zich spreken. Rond 12:30 uur kwamen de eersten terug bij het restaurant, weer heel wat wijzer over wat de Marker Wadden te bieden heeft. Enigszins verhit door de overdadige zon, zochten de meesten de schaduw op. Vandaar uit werd nog even met de verrekijker getuurd: wel boerenzwaluw en gierzwaluw, geen huiszwaluw (weer wat geleerd).

Om 14:00 uur vertrok de boot terug naar Bataviahaven. Ieder zocht de schaduw op en genoot na van de vele indrukken.

Terug bij de bus gingen alle klepjes van de airco open, en na het tellen om zeker te zijn dat iedereen er was, bracht de bus ons weer veilig terug naar Rijen. Maar niet voordat Sylvia ons van chips en andere gezonde lekkernijen, zoals appel en mandarijn, had voorzien. De chips ging sneller op dan de mandarijntjes …

Voorzitter Sietske deelde onze NLGR-flyer rond.. De eerste nieuwe leden stromen al bijna binnen. In Rijen ging iedereen weer zijnsweg, de vele dankzeggingen maakte ons als bestuur blij.

Nagenietend maken we ons weer op voor een volgend avontuur euh.. excursie. Alle deelnemers bedankt dat jullie erbij waren, hopen dat jullie allemaal veilig thuis zijn gekomen. Bekijk hier de foto's.Tot een volgende excursie!


Verslag: secretaris Adrie van Rijsbergen

30 mei 2023: De boomkikker, thermometer van natuurkwaliteit!

Ecologische verbindingszone is geopend.

Dinsdag 30 mei heeft dagelijks bestuurder van waterschap Brabantse Delta Alwijn ten Cate samen met wethouders Peter Bakker (Breda) en Corné Machielsen (Gilze en Rijen) de ecologische verbindingszone (EVZ) de Boomkikker geopend. Zeven partijen hebben de handen ineen geslagen om de Molenschotse Heide te verbinden met de Chaamse Bossen. Hierdoor kan de boomkikker zich via deze EVZ verplaatsen van en naar de natuurgebieden. De EVZ is een natuurlijk ingerichte zone van 25 á 30 meter breed met een totale lengte van ruim elf kilometer.

Ecologische verbindingszones
EVZ’s verbinden natuurgebieden met elkaar. Dit is belangrijk om het voortbestaan van soorten te garanderen. Wanneer natuurgebieden onvoldoende met elkaar verbonden zijn ontstaan geïsoleerde populaties van bijvoorbeeld boomkikkers. Isolatie leidt uiteindelijk tot uitsterven van de soort op deze plek. Binnen de ecologische verbindingszone liggen enkele kleinere natuurgebiedjes (stapstenen) met een omvang tussen 4.000 m2 en 50.000 m2. Hierdoor kunnen dieren zich makkelijker en veiliger verplaatsen. En ze vinden in de EVZ voedsel en nestgelegenheid. Dat is goed voor het totaal aan planten en dieren (de biodiversiteit). De EVZ is niet alleen nuttig voor boomkikkers maar ook voor insecten, vogels en zoogdieren.

De boomkikker (Hyla arborea)
De boomkikker stelt hoge eisen aan zijn leefomgeving en daar is bij de inrichting van de EVZ rekening mee gehouden. Met zijn felgroene kleur, relatief grote ogen en een lengte van slechts 4-5 cm heeft de boomkikker een hoog aaibaarheidsgehalte. Hij is een zeldzaam beestje in Nederland en komt alleen voor in de zuidelijke provincies en in de Achterhoek. Om te gedijen moet zijn leefgebied bestaan uit droge en natte plekken. Er is vegetatie nodig met gras, bomen en struiken met veel bloemen en vruchten. Dan zitten er namelijk veel insecten. De boomkikker is koudbloedig en moet kunnen schuilen en zonnen. Want voordat de boomkikker op insecten gaat jagen moet hij eerst opwarmen.


Samenwerking
De 7 organisaties die in dit project samenwerken zijn gemeenten Alphen-Chaam, Breda, Gilze en Rijen, waterschap Brabantse Delta, Staatsbosbeheer, Rijksvastgoedbedrijf/Defensie en golfclub Toxandria. De EVZ is onderdeel van het door de provincie Noord-Brabant aangewezen Natuurnetwerk Brabant. Het project wordt mede mogelijk gemaakt door de subsidieregeling Biodiversiteit en Leefgebieden Bedreigde Soorten (BIO) en subsidie van het Groen Ontwikkelfonds Brabant (GOB). Deze organisaties bundelen hun krachten en koppelen gezamenlijke doelen aan dit project. Dat is praktisch, duurzaam en kostenbesparend.

Waterschapsbestuurder Alwijn ten Cate: “Door de aanleg van kleine natuurgebiedjes en poelen ontstaan er geschikte omstandigheden voor de voortplanting van de boomkikker en andere dieren. De natuurlijke zone is een belangrijk onderdeel voor de ecologische, landschappelijke en recreatieve waarden van de Baronie. Deze natuurontwikkeling biedt ook ruimte aan het opvangen van water tijdens hevige regenbuien. Zo draagt het bij aan het voorkomen van wateroverlast in het gebied.”September 2022

Sietske zegt...:

Na een heel hete zomer is het najaar aangebroken met regelmatig enkele regenbuien, waar we erg naar hebben zitten uitkijken. De natuur en wij mensen kunnen dat maar al te goed gebruiken. NLGR is na de zomerstop weer begonnen met activiteiten. De Groene Brigade is aan de slag geweest, de feestcommissie heeft grote plannen en er wordt gewerkt aan meer en beter groen in de gemeente.

Helaas is er ook minder goed nieuws: in augustus is ons zeer gewaardeerde lid en oud-bestuurslid Will van Riel overleden. Het afscheid heeft in kleine kring plaatsgevonden. Hij kon al een tijdje niet meer actief zijn, zeer tegen zijn zin. Wij zijn verdrietig dat hij er niet meer is. Wij wensen zijn vrouw en kinderen, de familie en vrienden veel sterkte met het verlies. Wij hopen zijn werk voor een groenere en mooiere gemeente Gilze en Rijen nog lang voort te kunnen zetten!


September 2022
Woekerende Amerikaanse vogelkers

Wie het Ossengoor in boswachterij Chaam kent weet dat het water steeds lastiger te zien is vanaf de paden rondom. Zelf het bankje aan de waterkant is bijna niet meer te vinden. De sterk woekerende Amerikaanse vogelkers ontneemt het zicht op de plas. Na afspraken met Staatsbosbeheer mag de Groene Brigade van NLGR aan de slag.
Zaterdagmorgen 10 september staat een man of twaalf paraat om dat invasieve groen aan te pakken. Vanwege veiligheidsinstructies van SBB blijft de kettingzaag thuis. De electrische bosmaaier mag wel ingezet en dat is hard nodig. Net als de handzaagjes en takkenscharen. Binnen de kortste keren verdwijnt het gordijn van takken en bladeren in rillen en wordt het uitzicht in ere hersteld. Het zal de wandelaars zeker zijn opgevallen.
Omdat het de eerste werkochtend van het nieuwe seizoen is sluiten wij af met een pan heerlijke soep en verse broodjes bij Guus thuis. Hartelijk dank aan de kook- en smeerploeg!