Projecten

Sommige zaken kosten tijd. Meerdere jaren zelfs, maar dat weerhoudt ons niet er volop de schouders onder te zetten.

Wouwerbeekvallei

De oude Gilzerwouwerbeek is al meer dan vijftig jaar geleden gesneuveld, bij de ruilverkaveling van 1966. Het agrarische landschap heeft toen een flinke tik gekregen. NLGR probeert, samen met andere partijen, de oude situatie deels terug te brengen. Een traag slingerend beekje door een heel licht golvend landschap. Goed voor de ecologische balans in onze gemeente. Noodzakelijk als natuurlijke waterberging. Aantrekkelijk voor de liefhebber, de fietser en de wandelaar. De Gilzerwouwerbeek wordt onderdeel van de Ecologische VerbindingsZone, de EVZ. De boomkikker profiteert van het herstel van dit biotoop en krijgt zo de kans nieuwe gebieden te ontdekken.

Tijdelijke natuur

In afwachting van bouwactiviteiten liggen akkers en delen van industriegebieden vaak braak. NLGR zorgt ervoor dat die terreinen worden ingezaaid met een bloemenrijk mengsel. Zo krijgt de natuur, al is het maar voor een jaar, een steuntje in de rug. De bloemenpracht is een vriendelijke knipoog naar alle voorbijgangers en een bron van energie voor tal van insecten. Laat de bouw nog even op zich wachten? Dan zaait NLGR het volgende jaar weer.

Vlinderidylles

Bij park Wolfsweide in Rijen en Water bij de Warande in Gilze liggen of komen ook bloemrijke stroken. NLGR heeft hier gekozen voor een bloemenmengsel dat zichzelf uitzaait. Zo ontstaat er een stabiele en bloeiende strook waar vlinders en bijen hun nectar en stuifmeel vinden. Gewoon onder het oog van de bezoeker. ’s Winters laten wij een deel van de uitgebloeide stengels staan. In die stengels en in de ondergroei overleven namelijk vele eitjes, larven en rupsen. Die zien wij in de lente als eerste weer terug.             

Stapsteen Spiridon

Een uniek gebiedje binnen onze gemeentegrenzen. Achter de atletiekbaan in Rijen ligt het terrein van de oude steenfabriek Vijfeiken. Geheel omheind en dus vrijwel ongestoord kan de natuur daar haar gang gaan. In 2017 is het terrein flink op de schop gegaan. Berken- en wilgenopslag is verwijderd en de grote poel kreeg een grondige schoonmaakbeurt. Nu lopen er koeien om het landschap open te houden. Diverse zeldzame planten en amfibieën vinden er hun broodnodige rust. Stapsteen Spiridon is onderdeel van EVZ Boomkikker. Een uniek pareltje.

Ecologische VerbindingsZone

Extra wegen, ruilverkaveling, woningbouw en veranderend gebruik van de agrarische gronden. Het heeft ertoe geleid dat natuurgebieden geïsoleerd in het landschap liggen. Zo kunnen dieren steeds moeilijker van het ene naar het andere stukje groen. Het voortbestaan van soorten komt in gevaar. NLGR draagt bij aan de oplossing. Door trekroutes en leefgebied aan te leggen en te onderhouden krijgen dieren en planten de mogelijkheid toch over te steken. Veilig van de ene stukje natuur naar de andere. De Gilzerwouwerbeek en Stapsteen Spiridon zijn twee voorbeelden van een EVZ.

Voedselbos Gilze

Het Voedselbos is een initiatief van buurtbewoners voor buurtbewoners. Iedereen is welkom om deel te nemen aan het project. Dat deelnemen kan veel vormen hebben. 

Naar werkgroep Voedselbos Gilze